Skip to main content

Disclaimer

  • Op al onze offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  • Op deze offertes en overeenkomsten is het Veilingreglement van Royal FloraHolland en in aanvulling / afwijking hiervan de Algemene Voorwaarden FloraHolland Connect van toepassing, welke op de website van Royal FloraHolland zijn gepubliceerd. Koper en verkoper verklaren op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te hebben ontvangen.
  • In eventuele geschillen tussen koper en verkoper verbandhoudende met de overeenkomst, dan wel de uitvoering van de onderhavige overeenkomst zal, met inachtneming van deze voorwaarden bij vonnis worden beslist door ARBITERS te Naaldwijk, volgens de regels van de VBN / VGB Arbitrage Commissie.
  • Op deze offertes en overeenkomsten zijn geen eigen algemene voorwaarden van verkoper en/of koper van toepassing, tenzij deze met toestemming van¬†verkoper in dit document zijn opgenomen.
  • Prijs is exclusief BTW, FloraHolland heffingen en servicekosten.